Press

Pressmeddelande | 2016-04-19

SBAB:s Mäklarbarometer visar:
Ingen nedgång i sikte på bostadsmarknaden

Efter att ha visat upp tendenser till att dämpas under slutet av 2015 så har storstadsregionernas bostadsmarknader ökat farten igen under årets första kvartal. Både efterfrågan, budgivning och slutpriser har ökat i snabbare takt och försäljningstiderna har fortsatta falla. Det visar SBAB:s Mäklarbarometer som baseras på en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionen.

Den avkylning av temperaturen på storstädernas bostadsmarknader som verkade ha inletts under slutet av 2015, har inte fortsätt under det första kvartalet, enligt Mäklarbarometern. Under vintern har efterfrågan börjat öka lite snabbare igen medan utbudet av bostadsobjekt till salu snarare minskat än ökat. Pressen på försäljningsprocesserna är därmed fortfarande stark med fortsatt fallande försäljningstider och tilltagande budgivning. Prisökningarna har accelererat jämför med förra kvartalet, men ligger fortfarande väl under nivåerna från de första tre kvartalen under 2015. Mäklarnas förväntningar inför det andra kvartalet tyder på att marknaderna förblir heta även framöver.

-    Jämfört med för ett år sedan är faktiskt storstädernas bostadsmarknader lite svalare i nuläget. Men trycket är fortfarande påtagligt och det har också ökat lite de senaste månaderna. Mäklarbarometern indikerar att den starka utvecklingen kommer att fortsätta framöver, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

Småhus hetare än bostadsrätter
Traditionellt brukar småhusmarknaderna släpa efter bostadsrättsmarknaderna något, men de senaste kvartalen har det varit tvärtom. Både efterfrågan, priser och budpremier verkar öka snabbare på småhusmarknaden än på bostadsrättsmarknaden. Mäklarna i Malmöregionen fortsätter att överlag vara mer optimistiska både vad gäller utfall och förväntningar än storstadskollegorna. Göteborgsmäklarna ligger i mitten medan Stockholmsmäklarna släpar efter något.

-    Det är intressant att småhus blivit hetare än bostadsrätter och att Stockholm blivit mindre hett jämfört med andra regioner. Möjligen är det så att vi nått en punkt där vissa marknader – som bostadsrätter i Stockholms innerstad - inte kan snurra fortare än vad de gör. Det går helt enkelt inte att rent praktiskt genomföra affärerna snabbare, säger Tor Borg.

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer
SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. Den görs av CMA Research på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 21 mars till 7 april. Svarsfrekvensen var 73 procent. Mäklarbarometern har genomförts på samma vis sedan 2005, vilket gör den unik i sitt slag.


Mäklarbarometern 2016:2 finns i sin helhet här


För mer information, kontakta gärna:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se