Press

Pressmeddelande | 2016-01-07

Snitträntorna på bolån fortsatte stiga under december  

Snitträntorna för bolån fortsatte stiga något mellan november och december. Listräntorna var dock oförändrade. Det visar SBAB:s månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner.

SBAB:s listräntor på bolån var oförändrade under december efter att de höjts något under november. Tremånaders listränta var 1,69 procent under månaden medan den tvååriga listräntan var 1,82 procent och den femåriga listräntan 2,59 procent.


SBAB:s genomsnitträntor för de kortare räntebindningstiderna steg överlag något mellan november och december. Tremånadersräntan, den vanligaste, steg från 1,55 till 1,57 procent. Tvåårsräntan steg från 1,70 till 1,75 procent medan femårsräntan däremot sjönk från 2,53 till 2,52 procent.


- Det är visserligen ganska marginella förändringar men riktningen har ändå varit ganska tydligt uppåt de senaste två månaderna. Lite högre finansieringskostnader slår igenom i stigande boräntor, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.


Genomsnittlig faktisk bolåneränta, nya och förlängda låneavtal hos SBAB


- Även om Riksbanken skulle sänka styrräntan eller öka stimulansen på något annat sätt framöver så är det osannolikt att det skulle slå igenom i bolåneräntorna. Troligtvis kommer vi därför att få se oförändrade eller svagt stigande bolåneräntor framöver, säger Tor Borg.

Listränta, SBAB, nytecknade bolån, procent, slutet av månaden


För mer information, kontakta gärna:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se