Press

Pressmeddelande | 2015-11-17

Jätteproppen Orvar på bostadsmarknaden 

SBAB visar i undersökningen ”Bostaden och läget” att 6 av 10 inom åldersgruppen 56-80 år bor i sin drömbostad. De äldre omnämns ofta när inlåsningsproblemen och den låga omflyttningen på den svenska bostadsmarknaden diskuteras.  Här ser vi ytterligare förklaring till varför många bor kvar.  

I Bostaden och läget har 1 033 personer fått svara på frågor om bland annat sin drömbostad. Undersökningen visar att anledningen till att kraven inte uppfylls varierar med ålder.

Hur nära kommer ditt nuvarande boende din drömbostad?

Andel som svarat att bostaden uppfyller drömmen.

- Många mellan 56 och 80 år bor i lågt belånade bostäder.  När barnen flyttat hemifrån och senare när orken tryter vill många flytta till ett bekvämare och mindre underhållskrävande boende.  Det råder brist på bra ersättningsbostäder för den målgruppen, och lägger vi till att 6 av 10 anser att de bor i sin drömbostad blir inlåsningsproblemen än tydligare, säger Claudia Wörmann, boendeekonom SBAB.

Därför är det inte drömboendet

SBAB frågade även varför det inte är något drömboende.

20-29-åringarna vill äga sitt boende och bor för litet

Bland de yngsta är huvudorsaken till att nuvarande bostad inte motsvarar kraven på drömbostaden att de inte äger sin bostad, 40 procent uppger detta som anledning. 35 procent upplever att nuvarande bostad är för liten.

30-39-åringarna vill bo större och i en egen bostad

28 procent av de medverkande svarar att de vill bo i en egen bostad. 24 procent tycker att nuvarande bostad är för liten.

- Det är ganska anmärkningsvärt att så många som 28 procent anger att en anledning till att det inte är drömbostaden är att de hellre vill bo i en egen bostad. En del bor hemma hos föräldrarna, eller har fått ekonomisk hjälp. Det förekommer också att man delar boende med andra, speciellt i städer med bostadsbrist. Och en del kanske helt enkelt vill skilja sig från sin partner, säger Claudia Wörmann.  

40–55-åringarna gillar inte tomten och/eller närmiljön

33 procent i åldersintervallet 40–55 år upplever att tomten och/eller närmiljön är för tråkig. 21 procent tycker att nuvarande bostad är för dyr och därför inte är någon drömbostad.

55–80-åringarna har inget gemensamt med andra

17 procent av de äldsta i undersökningen säger att de inte har något gemensamt med andra som bor i området. 16 procent anser att de inte bor i drömbostaden för att nuvarande boende är gammal och sliten. 

- Missnöjet bland de yngre är att de inte äger sin bostad och att den är för liten, det speglar hur det ser ut för de yngsta på bostadsmarknaden.

- Den som redan är etablerad på bostadsmarknaden kan vara lite mer kräsen, drömmen grusas av andra anledningar. Att så pass många äldre upplever det som negativt att de har så lite gemensamt med grannarna visar att det finns en vilja att bo med andra med samma intressen och livssituation, samtidigt som det råder brist på bostäder anpassade för äldre.  vilket ytterligare leder till att färre flyttar, avslutar Claudia Wörmann.

Svaren bygger på SBAB:s undersökning Bostaden och Läget som baseras på en enkät som SBAB låtit Snabba Svar genomföra, 29 oktober–4 november 2015. I undersökningen har 1 033 personer i åldern 20-80 år svarat. Rapporten publiceras den 17 november.

För mer information, kontakta

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709- 90 68 14,
claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24,
karin.hellgren@sbab.se