Press

Pressmeddelande | 2015-11-13

9 av 10 nöjda med läget –
men någon drömbostad är det inte

I SBAB:s undersökning Bostaden och Läget är 91 procent av de medverkande nöjda med läget på sin nuvarande bostad. Men något drömboende är det inte, 51 procent anser att nuvarande bostad matchar kraven på drömbostaden, övriga är inte där än. 

92 procent av männen är nöjda med läget på sin nuvarande bostad och 89 procent av kvinnorna svarar att de är nöjda.

- Ju äldre desto nöjdare med läget på bostaden. Den som är äldre kan sannolikt summera ett antal flyttar i sitt liv, och kan anpassa läget på bostaden för varje flytt, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB. 

Ingen drömbostad

I undersökningen ställdes också frågan hur nära nuvarande bostad kommer drömbostaden. Svaren graderades på en femgradig skala, från långt ifrån till mycket nära.

Hälften (51 procent) svarar att bostaden de nu bor i är mycket nära kravet på drömbostaden. De äldsta bor i större utsträckning i sin drömbostad. Och ju yngre desto längre ifrån är drömbostaden.

Hur nära kommer ditt nuvarande boende din drömbostad?

Därför är det inte drömboendet

Det finns uppenbart många olika anledningar till varför människor upplever att nuvarande bostad inte motsvarar kraven på drömmen.

1. Att inte äga sitt boende
2. Bostaden ligger för långt från arbetet/ skolan
3. Nuvarande bostad är för sliten och för gammal
4. Dåliga parkeringsmöjligheter
5. För långt till stadslivet
6. För långt till natur, parker och vatten
7. Känner ingen gemenskap med andra som bor i området
8. Bostaden saknar balkong/ uteplats eller trädgård

- Drömboendet är ju högst individuellt, det är precis som med inredningsstilar, den ena gillar vitt, den andra vill ha färgstarkt. Att inte äga sin bostad påverkar mest, det är den största anledningen till att bostaden inte upplevs som en drömbostad. Det är en mycket tydlig signal om att fler vill äga sitt boende, säger Claudia Wörmann.  

Sammanvävt kan svaren i undersökningen tolkas som att många gärna bor kvar i det område, eller på den ort de redan bor, men är mindre nöjda med själva bostaden.

- Många är nöjda med läget men själva bostaden motsvarar inte drömmen.  Sättet att nå drömbostaden kan vara att byta boende förstås men också att gå från att hyra till att äga, att bostaden rustas upp, och att parkeringsmöjligheterna förbättras. Det är anmärkningsvärt att dåliga parkeringsmöjligheter påverkar så pass mycket, det vittnar om att bilen och möjligheten att parkera den påverkar vårt välbefinnande och vår uppfattning om drömbostaden, avslutar Claudia Wörmann.

Svaren bygger på SBAB:s undersökning Bostaden och Läget som baseras på en enkät som SBAB låtit Snabba Svar genomföra, 29 oktober – 4 november 2015. I undersökningen har 1 033 personer i åldern 20-80 år svarat. Rapporten publiceras den 17 november.

För mer information, kontakta

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709- 90 68 14,
claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24,
karin.hellgren@sbab.se