Press

Pressmeddelande | 2014-08-05

Åtta av tio nya bolåntagare valde rörlig boränta under juli

Andelen bolåntagare som valde den kortaste räntebindningstiden ökade ytterligare under juli till 78 procent. Man får gå tillbaka till våren 2010 för att hitta lika stark efterfrågan på kort räntebindningstid. Det visar SBABs månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.

Under juli valde 78 procent av bolåntagarna tremånadersränta för sitt nytecknade bolån, vilket är drygt en procentenhet fler än under juni. Därmed håller de senaste årens trend, med ökande andel rörlig boränta, i sig. Senast andelen som valde den kortaste bindningstiden var så stor var under våren 2010. De kortare bundna räntorna med 1-4 års räntebindningstid fortsätter att minska i popularitet. Under juli valde 20 procent av bolåntagarna någon av dessa bindningstider, en nedgång med två procentenheter från förra månaden. Lånen med riktigt långa bindningstider (5-10 år) valdes av knappt 2 procent vilket är en marginell uppgång.

Till följd av Riksbankens sänkning av styrräntan i början av juli och den allmänna räntenedgången i både Sverige och omvärlden så sjönk boräntorna under juli. Listräntan för tremånaders bindningstid sjönk från 2,67 till 2,42 procent, den lägsta nivån på fyra år. Även andra boräntor sjönk. För räntebindningstider på två år och uppåt är räntorna i dagsläget på eller nära historiska bottennivåer. Tvåårsräntan ligger på 2,50 procent och femårsräntan på 3,13 procent.

- Räntenivåerna på de bundna bolånen är rekordlåg och skillnaden mot den rörliga räntan är förhållandevis liten. Trots detta väljer bolåntagarna i allt högre utsträckning rörliga bolåneräntor. Detta tyder på en ganska stark övertygelse om att den låga räntan kommer att bestå under ett bra tag framöver, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Genomsnittlig räntebindningstid på väg ned

Den genomsnittliga räntebindningstiden, som är ett ganska bra mått på hur stor ränterisk bolåntagarna utsätter sig för, fortsätter minska. Under juli var den strax under 8 månader, vilket bara är två månader från tidigare bottennoteringar. I dagsläget tar det alltså i genomsnitt 8 månader innan en ränteförändring slår igenom i ökade räntekostnader för bolånen. Sett över hela 2000-talet har det i snitt tagit 14 månader för ränteförändringarna att slå igenom.

- Bolåntagarna fortsätter att öka på ränterisken trots att de låga långräntorna borde locka. Jag är lite förvånad över att inte fler bolåntagare tar chansen och väljer längre bindningstider på åtminstone en del av sina bolån. Möjligen får vi se lite mer efterfrågan på bundna boräntor under hösten, säger Tor Borg.

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Presschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se