Press

Pressmeddelande | 2013-04-25

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2013

Högre räntenetto och fortsatt låga kreditförluster

SBAB Banks VD, Carl-Viggo Östlund, kommenterar:

SBAB:s rörelseresultat för det första kvartalet 2013 ökade med 19 procent jämfört med föregående kvartal, framför allt drivet av ett högre räntenetto och fortsatt låga kreditförluster. Avkastningen på eget kapital uppgick till 11,4 procent. Vi har under kvartalet arbetat vidare med att bygga en vardagsbank genom lanseringen av ett fonderbjudande, samtidigt som vi ser en stabil tillväxt i kärnaffären bolån.

En viktig händelse under det första kvartalet var lanseringen av vårt fonderbjudande: tre egna sparfonder med olika riskprofil för olika typer av sparare. I april kompletterades dessa dessutom med SBAB Fri – den avgiftsfria fonden, som är helt utan avgifter och som har som målsättning att följa utvecklingen för de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. Tillsammans med våra enkla sparkonton med attraktiv ränta har vi nu ett riktigt bra erbjudande inom vårt produktområde Spara.

Vi har även tagit fram en ny responsiv hemsida som gör det lättare att använda våra digitala tjänster och en ny grafisk profil som speglar den utmanaranda som finns i SBAB. Vi ska vara som banken borde vara – enkla att förstå, erbjuda prisvärda produkter och ha en långsiktigt hållbar affärsmodell.

Det är även glädjande att se en fortsatt stabil utveckling i vår utlåning. Nyutlåningen under kvartalet var cirka 8,4 miljarder kronor och bolånestocken ökade med cirka 0,6 miljarder kronor. Hos SBAB slipper kunden pruta och kan alltid vara säker på att få det bästa priset vi kan erbjuda. Dessutom har vi nyligen infört en process där kunden har möjlighet att få personlig service av en och samma handläggare genom hela bostadsköpet.

Sammantaget har vi under det första kvartalet tagit flera viktiga steg för att förbättra kundupplevelsen. Vi fortsätter detta arbete och vi gör det med en tydlig vision: att skapa en ny era inom bank.

Första kvartalet 2013 jämfört med fjärde kvartalet 2012

  • Resultat exkl. nettoresultat av finansiella poster uppgick till 339 mnkr (263)
  • Räntenettot uppgick till 538 mnkr (491)
  • Kostnaderna uppgick till 184 mnkr (194)
  • Nettoresultat av finansiella poster uppgick till -14 mnkr (10)
  • Rörelseresultatet uppgick till 325 mnkr (273)
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 11,4 procent (9,0)
  • Kreditförlustnivån uppgick till -0,02 procent (0,03)
  • Kärnprimärkapitalrelation utan respektive med övergångsregler uppgick till 21,2 procent (16,4) och 6,9 procent (6,9)

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Viggo Östlund, VD SBAB
08-614 43 01, 0727-17 43 01, carl-viggo.ostlund@sbab.se

Bernd Schmitz, Presschef SBAB
08-614 43 94, 0727-44 43 94, bernd.schmitz@sbab.se