Press

Pressmeddelande | 2013-04-18

Fondbarometern: Afrika en favorit bland spararna

Efter en stark start på börsåret tror sju av tio på fortsatt uppgång det närmaste halvåret. Om man ska spara på lång sikt tycker drygt var femte att det bästa valet är att sprida ut risken genom att placera pengarna globalt, men intresset för att placera i Afrika ökar också. Sex procent pekar ut Afrika som det bästa valet på lång sikt. Det slår med god marginal placeringar i både USA, Europa, Latinamerika och Östeuropa.

– Afrika är en region som allt oftare pekas ut som en framtida vinnare bland tillväxtmarknaderna vilket syns på svenska folkets val. Det är inget fel i det så länge man är långsiktig och bara lägger en del av sitt sparande i regioner med så hög risk, säger Maria Landeborn, privatekonom på SBAB Bank.

Globalfonder fortsätter vara förstahandsvalet bland 21 procent av spararna, en ökning med fyra procentenheter sedan första kvartalet. Asien minskar samtidigt i popularitet med lika mycket. Det placerar Sverige och Asien på en delad andraplats med 14 procent var av rösterna. Därefter följer Norden med sju procent och Afrika med sex procent. Minst populärt är det att placera i USA och Latinamerika som bara får två procent av spararnas röster. 

I vilket land eller region tror du det är bäst att fondspara på lång sikt (5-10 år)? Skillnad mellan första och andra kvartalet 2013.

Rapporten visar också att betydligt färre planerar att öka på sitt fondsparande nu jämfört med i början av året. Andelen som tänker spara mer minskade med åtta procentenheter till 14 procent.

Rapporten Fondbarometern Pdf, 417 kB. är bifogad till detta pressmeddelande och innehåller följande rubriker:

  • Sju av tio tror på fortsatt börsuppgång
  • Risken på börsen har ökat sedan årsskiftetRisken på börsen har ökat sedan årsskiftet
  • Stort intresse för placeringar i AfrikaStort intresse för placeringar i Afrika
  • Fler planerar att se över sina fonderFler planerar att se över sina fonder
  • Färre skulle amortera om de fick 10 000 kr

Fakta om undersökningen
Undersökningen är gjord av Cint/SnabbaSvar.se på uppdrag av SBAB Bank den 4-10 april 2013. Resultaten baseras på en onlinepanel med 1020 respondenter från ett nationellt representativt urval bland män och kvinnor i åldern 15-80 år.

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB Telefon: 08-614 38 84, Mobil: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Maria Landeborn, Privatekonom SBAB Telefon: 08-614 43 40, Mobil: 0766-447 881, maria.landeborn@sbab.se