Press

Nyhet | 2012-05-15

Fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden

Bostadspriserna steg med i genomsnitt 1 procent under april, enligt färsk statistik från Valueguard. Detta var fjärde månaden i rad som priserna steg. Bostadsrättspriserna har därmed passerat den tidigare toppnivån från januari 2011 medan småhuspriserna har drygt 2 procent upp till toppen som noterades i mars 2011. Troligtvis är det Riksbankens räntesänkningar och lägre/stabilare bolåneräntor i kombination med att osäkerheten och oron kring omvärlden, och dess effekter på svenska förhållanden, dämpats under vintern och våren.

Våra säsongsjusteringar av priserna visar att en del av det senaste årets prissvängningar, framför allt höstens stora prisnedgång på småhusmarknaden, kan hänföras till säsongsmässiga svängningar - det bör dock påpekas att statistiken bara sträcker sig bak till 2005 vilket gör att det finns en viss osäkerhet i skattningarna av säsongsvariationen. En jämförelse mellan de tre storstadsregionerna och övriga regioner visar att det funnits ganska stor följsamhet mellan prisutvecklingen i de olika regionerna det senaste året. Undantaget är Malmö-regionen där priserna föll betydligt kraftigare under 2011, än vad de gjorde på andra ställen. Även där har dock priserna repat sig de senaste månaderna.