Press

Nyhet | 2012-04-30

Hushållen stärker sina finanser

Utfallet för finansmarknadsstatistiken under mars visar att mjuklandningen för utlåningen till hushåll fortskrider. Den årliga tillväxttakten i hushållens skulder är nu nere i 5 procent. Detta kan jämföras med en ökningstakt på drygt 9 procent i början av 2010 och en genomsnittlig ökningstakt på nästan 12 procent under 2005-2008. Med tanke på inbromsningen på arbets- och bostadsmarknaden, den ökande internationella finansoron och de striktare lånevillkoren så är det egentligen förvånande att hushållens låneefterfrågan inte dämpats mer. I många andra länder har utlåningen påverkats hårdare.

Samtidigt som skuldsättningstakten minskat så har hushållen fortsatt öka sitt sparande i rask takt. Den årliga ökningstakten i kontosparandet var i mars 10,1 procent. Också detta är något som förmodligen kan kopplas till att en ökad osäkerhet om arbets-, bostads- och finansmarknaderna fått en del hushåll att skjuta upp större investerings- och konsumtionsbeslut och öka sitt buffertsparande.