Press

Nyhet | 2012-02-29

Riksbanken kan vara nöjd med ny BNP-statistik  

Utfallet för BNP för fjärde kvartalet förra året blev ungefär som vi räknat med. BNP minskade med 1,1 procent från tredje kvartalet och ökade med 1,1 procent från fjärde kvartalet 2010. Revideringar av BNP-statistiken för 2009 och 2010 förändrade dock bilden en hel del. BNP-utvecklingen justerades upp 2009 och 2010 med 0,2 respektive 0,5 procentenheter. De stora revideringarna bidrar till att utfallet för fjärde kvartalet ligger nära Riksbankens senaste BNP-prognos.

BNP-utfallet för fjärde kvartalet var svagare än vad Riksbanken räknat med. De stora revideringarna av tidigare statistik gör ändå att man kan luta sig tillbaka och konstatera att nivån på BNP var ungefär den man prognostiserat. Den nya BNP-statistiken lär därför inte få några stora effekter för kommande räntebeslut.