Press

Nyhet | 2012-02-10

Bra industristatistik för BNP-prognosen

Industriproduktionen i december var oförändrad från november, vilket var precis vad vi räknat med. Däremot blev vi positivt överraskade av industrins orderingång, som ökade med 8,6 procent från november till december. Den kraftiga uppgången var en välbehövlig motvikt till den negativa trenden i orderingången sedan augusti.
 
Återhämtningen i orderingången tyder på att industriproduktionen kan börja repa sig framöver. Det stämmer väl överens med vår prognos om en BNP-tillväxt på 1 procent i år. De kraftfulla stimulansåtgärderna från den europeiska centralbanken har varit viktiga för att stabilisera konjunkturnedgången internationellt och i Sverige. Nu väntar vi bara på att Riksbanken också ska ge sitt stöd till konjunkturen och sänka styrräntan vid räntemötet den 15 februari.