Press

Nyhet | 2012-01-04

The bottom is nådd

Kan det verkligen vara så att vi närmar oss botten i konjunkturen? Ja, året har i alla fall inletts hoppingivande. Inköpschefsindex (PMI), som är en ledande konjunkturindikator, stabiliserades eller steg i december i många länder. Det svenska inköpsindex et ökade både för industrin och för tjänstesektorn. Nivån på PMI är fortfarande låg men den faller inte längre.

Fjärde kvartalet förra året ser dock ut att ha varit riktigt svagt i den svenska ekonomin. Utrikeshandeln gav inte längre samma positiva bidrag till BNP-tillväxten som under tredje kvartalet och hushållens konsumtion gick på sparlåga. Även om konjunkturnedgången nu bromsas upp, så kommer Riksbanken att behöva stimulera ekonomin för att få upp resursutnyttjandet och säkerställa att inflationen inte blir för låg.

Vi håller således fast vid vår prognos om att styrräntan kommer att sänkas från 1,75 till 1,00 procent vid Riksbankens närmaste räntemöten och att det dröjer till en bra bit in på 2013 innan den behöver höjas igen. Det är ungefär samma bedömning som minoriteten, på två vice riksbankschefer, gör i Riksbankens direktion. Det är möjligt att botten för konjunkturen börjar skymtas men botten för styrräntan är ännu inte nådd.