Press

Nyhet | 2011-09-29

Knapp styrfart i ekonomin under tredje kvartalet

Detaljhandeln i augusti var svag, precis som väntat. Försäljningsvolymen minskade med 0,3 procent mellan juli och augusti, enligt färsk statistik från Statistiska centralbyrån. När statistiken för tredje kvartalet nu fylls på börjar också konturerna av BNP-tillväxten klarna.

Utifrån den statistik som nu finns tillgänglig ser det ut som om BNP under tredje kvartalet ökade med 3-3,5 procent, jämfört med motsvarande kvartal förra året. Det skulle innebära att BNP under tredje kvartalet var i stort sett oförändrad i förhållande till BNP under andra kvartalet.
 
Riksbanken har i sin senaste prognos räknat med en BNP-tillväxt på 3,8 procent under tredje kvartalet. Tillväxten i den svenska ekonomin ser således ut att ligga i underkant av Riksbankens prognos men det är knappast tillräckligt för att öppna för en sänkning av styrräntan vid nästa räntemöte den 26 oktober. Fortsätter ekonomin att försvagas under fjärde kvartalet ökar emellertid sannolikheten för en sänkning av styrräntan vid Riksbankens räntemöte den 20 december.