Press

Nyhet | 2011-08-15

Svagt för industrin

Industrins produktion minskade med 3,3 procent från maj till juni och orderingången föll med 1,0 procent. Enskilda månadssiffror ska tolkas försiktigt men tendensen är att orderingången planat ut sedan förra hösten. Med en viss eftersläpning har industriproduktionen också planat ut under de senaste månaderna. Noterbart är att industrins produktion och orderingång fortfarande är 10-15 procent lägre än före finanskrisen.

Vi tror inte att nedgången för industrin i juni förebådar ett nytt ras liknande det under finanskrisen. Däremot är det möjligt att andra halvåret kan bli svagt på grund av finansiell och konjunkturell osäkerhet. Den svaga utvecklingen inom industrin är ytterligare ett argument för Riksbanken att hålla styrräntan oförändrad på 2 procent vid räntemötet i september.