Press

Nyhet | 2011-06-08

Stark vaksamhet påverkar Riksbanken

Den 9 juni håller den europeiska centralbanken, ECB, sitt månatliga räntemöte. ECB höjde styrräntan med 0,25 procentenheter i april efter att ha hållit den på 1 procent under nästan två år. Förväntningarna inför junimötet är att styrräntan, liksom vid majmötet, hålls oförändrad på 1,25 procent. Det som blir mer intressant är vilka signaler ECB ger om räntehöjningar vid kommande räntemöten. Många räknar med att ECB-chefen Trichet använder uttrycket stark vaksamhet, som brukar användas för att förvarna om en räntehöjning vid nästa räntemöte, som hålls den 7 juli.

För Riksbanken är det viktigt vad ECB gör. Med stor sannolikhet kommer Riksbanken att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 2 procent vid nästa räntemöte den 4 juli. Om ECB indikerar att man kommer att hålla styrräntan oförändrad, så kan den svenska kronan komma att stärkas mot euron. Då kan vi få se noteringar under 9 kronor per euro igen.
 
En starkare krona håller tillbaka svensk export och dämpar importpriserna, något som Riksbanken måste ta hänsyn till i sina prognoser av tillväxt och inflation. Oavsett vad ECB signalerar verkar det sannolikt att Riksbanken höjer styrräntan till 2 procent i juli. Däremot kan Riksbankens prognos av kommande ränteförändringar, den så kallade räntebanan, komma att påverkas av ECB:s ordval. Hur ECB-chefen formulerar sig blir därför en viktig signal inför Riksbankens nästa räntemöte.