Press

Nyhet | 2011-05-09

Inflationsförväntningarna viktiga för Riksbanken

Inflationsförväntningarna, löneutvecklingen i de stundande avtalsförhandlingarna och kronans utveckling är tre faktorer som Riksbanken lyfter fram som extra viktiga för utvecklingen av styrräntan. Majoriteten i Riksbankens direktion är enig i den bedömningen.
 
Det dröjer till hösten innan konturerna kring löneavtalen klarnar men för kronan och inflationsförväntningarna kommer informationen snabbare. Kronans handelsvägda växelkurs har de senaste månaderna planat ut efter den tidigare förstärkningen. Växelkursen är dock mycket volatil och därmed svårtolkad för Riksbanken.
 
Den viktigaste informationen för Riksbanken på kort sikt är därmed inflationsförväntningarna. Nästa enkät om inflationsförväntningarna, som publiceras av Prospera den 11 maj, blir därför högintressant. Det är särskilt de långsiktiga förväntningarna på 2 och 5 år som är viktiga för Riksbanken. I den senaste enkäten från april låg de på 2,3 respektive 2,2 procent. En uppgång i inflationsförväntningarna skulle kunna få Riksbanken att öka takten i räntehöjningarna.