Press

Nyhet | 2010-12-09

Tremånaders boränta åter över 3 procent

Positiva signaler och förväntningar om konjunkturen internationellt och i Sverige har fått räntorna att stiga. Riksbanken kommer också med stor säkerhet att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 1,25 procent vid sitt räntemöte nästa vecka. Det är positivt att konjunkturen väntas vara bra men det innebär samtidigt att boräntorna stiger. Idag höjs våra boräntor för samtliga bindningstider. Höjningarna är från 0,09-0,26 procentenheter med de största uppgångarna för de längre bindningstiderna.

Det har funnits en oro att hushållen lånar för mycket, som bland annat finansministern, finansmarknadsministern och bostadsministern gett uttryck för. När boräntorna nu klättrar uppåt och en tremånadersränta åter ligger över 3 procent kommer hushållens efterfrågan på lån att dämpas. Vår bedömning är också att boräntorna kommer att fortsätta uppåt under nästa år. Behovet av andra åtgärder, som krav på amorteringar, för att hålla tillbaka hushållens skuldsättning framstår därmed som allt mindre.