Press

Nyhet | 2010-12-02

Boräntorna höjs - vad var det vi sa

Boräntorna höjs idag med 0,11-0,23 procentenheter beroende på längden på bindningstiden. Bra fart i den svenska ekonomin har ökat förväntningarna på räntehöjningar från Riksbanken och hyfsad internationell statistik har också bidragit till en uppgång i marknadsräntorna.

Boräntan med den kortaste bindningstiden på 3 månader har hittills i år stigit med 1,44 procentenheter medan ökningen för boräntor med bindningstider på 2 och 5 år är något mindre, 1,08 respektive 0,35 procentenheter. Vår prognos på ett års sikt är att ränteuppgången fortsätter och att boräntorna i slutet av nästa år ligger ungefär en procentenhet högre än idag.

Vårt budskap sedan i somras har varit att det funnits en fördel att binda boräntan på längre bindningstider. Den som agerade efter den prognosen och valde en femårig bindningstid till en ränta på cirka 4 procent, där den låg från maj till oktober, ser ut att ha gjort ett bra val.