Press

Nyhet | 2010-08-20

Hotar vetebullen boräntorna?

Skörden av vete och en del andra spannmålsprodukter har drabbats av torka i viktiga odlingsländer som Ryssland. Priset på vete har därför stigit kraftigt, vilket kommer att märkas även på priset på den svenska vetebullen. Vi tror dock inte att prisökningarna på spannmål kommer att bli så stora att de förändrar de svenska inflationsutsikterna mer än marginellt.

Även om skördebakslagen drar upp den svenska inflationen mer än vi tror, så lär en mindre tillfällig prisökning knappast förändra Riksbankens räntesyn. Boräntorna kommer att bli dyrare framöver men vetebullens bidrag till ränteuppgången kommer att vara litet.