Press

Nyhet | 2010-06-22

Arbetslösheten minskar snabbare än väntat

Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden fortsätter att överraska positivt. Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning var 434 000 personer arbetslösa i maj. Detta motsvarar 8,8 procent av arbetskraften, en lägre andel än väntat. Antalet arbetslösa var drygt 10 000 färre än för ett år sedan. Antalet sysselsatta var ungefär lika många som för ett år sedan men 1,5 procent fler än bottennoteringarna från förra sommaren, enligt säsongsrensade data. Därigenom är nästan hälften av sysselsättningsnedgången under finanskrisen och recessionen 2008/09 redan återhämtad.

I jämförelse med tidigare konjunkturcykler så har arbetsmarknaden inte släpat efter lika mycket i konjunkturvändningen som den brukar. Till stor del beror detta förmodligen på att återhämtningen varit starkast i den inhemska delen av ekonomin, där företagen är mer arbetskraftsintensiva än i exportindustrin. Vår bild är att tillväxten framöver blir mer jämnt fördelad framöver med lite starkare tillväxt i industrin än tidigare och en liten inbromsning i inhemsk efterfrågan. Därför räknar vi med att sysselsättningen inte kommer att fortsätta öka lika snabbt och att arbetslösheten därför kan komma att stiga något igen.