Press

Nyhet | 2010-04-15

Vårbudgeten viktig för Riksbanken

Vårbudgeten innehöll inga stora överraskningar. Sänkt skatt för pensionärer från och med nästa år och höjt flerbarnstillägg från den 1 juli var satsningar som redan var kända. Vanligen brukar hushållens reala disponibla inkomster öka rejält när det är valår men prognosen i vårbudgeten för 2010 är att de minskar, visserligen bara med 0,1 procent. Man får gå tillbaka till valåren 1994 och 1982 för att hitta exempel där disponibla inkomsten minskat.

Det kan givetvis komma ytterligare satsningar innan valet men det verkar ändå troligt att finanspolitikens inriktning blir i stort sett så som den ser ut i vårbudgeten. Finanspolitiken ser därmed inte ut att vara något hot som riskerar att pressa upp inflationen. Det här är viktig information för Riksbanken inför räntemötet den 19 april. När finanspolitiken är återhållsam kan penningpolitiken tillåtas vara mer expansiv än eljest.