Boräntenytt nr 1 2023

Riksbanken väntas höja styrräntan med 0,5 procentenheter till 3 procent i februari. En höjning med 0,25 procentenheter skulle dock vara mer ändamålsenlig. SBAB:s beräkning indikerar att den underliggande trendmässiga inflationen redan har toppat. Revideringen av hushållens konsumtionskorg mot billigare alternativ bör också slå igenom i en lägre inflation från och med januari. Dessutom tar det tid för redan gjorda räntehöjningar att få full effekt. Prognosen för bolåneräntorna har dock reviderats ner sedan föregående prognosomgång till följd av lägre följsamhet mellan marknadsräntor och bolåneräntorna.