Boräntenytt nr 5 2021

Risken för att den senaste tidens inflationsuppgång leder till höjda inflationsförväntningar och lönekrav har ökat. Det i kombination med stigande långräntor och att flera andra centralbanker redan nu indikerat kommande räntehöjningar sätter press på Riksbanken. Reporäntan kan komma att höjas redan i februari 2023 vilket medför att de rörliga boräntorna stiger tidigare än väntat. Det är nu, givet vår prognos, förmånligare än någonsin att binda boräntan på lite längre tider.