Bomarknadsnytt nr 1 2023

Svensk BNP faller med 1 procent i år samtidigt som inflationen mot slutet av året väntas ligga nära Riksbankens mål. Störst bidrag till BNP-fallet kommer från näringslivets investeringar där en stor del utgörs av fallande bostadsinvesteringar. Nedgången i svensk ekonomi blir betydligt djupare än genomsnittet för euroländerna. Det talar för att Riksbanken bör vara försiktig med ytterligare räntehöjningar och inte bara följa ECB:s höjningar. Den strama penningpolitiken bidrar till fortsatt fallande bostadspriser under året. På bostadsmarknaden är läget iskallt just nu, även om en viss vändning kan skönjas för lägenheter.