Bomarknadsnytt nr 4 2022

Svensk BNP minskar svagt nästa år. Trots det väntas arbetslösheten öka måttligt. Nedgången i BNP drivs i första hand av fallande investeringar i näringslivet men också av svag privat konsumtion. Styrräntan når 2,75 procent i februari nästa år och den rörliga bolåneräntan – mätt som bankernas snittränta – når 4 procent redan denna månad. Det är inte självklart att Riksbanken bör höja styrräntan lika mycket som ECB.