Bomarknadsnytt nr 1 2022

God sysselsättningstillväxt ger ett uppsving i hushållens inkomster i år. Inflationen kommer att ligga närmare tre än två procent, och över Riksbankens mål hela prognosperioden fram till och med 2024. Småhuspriserna faller svagt under innevarande år, till skillnad från bostadsrättspriserna som fortsätter uppåt. De oväntat höga bostadsinvesteringarna under pandemin mattas nu av, men den allmänna bostadsbristen minskar trots det snabbt.