Investor Relations

Kreditbetyg


Aktuell rating för koncernens upplåningsprogram:

 Moody'sStandard & Poor's
Långfristig, SBABA2*A**
Kortfristig, SBABP-1A-1
Långfristig, SCBCAaa 

* Positiva utsikter

** Negativa utsikter

Besök ratinginstitutens hemsidor:

För koncernens detaljerade ratingrapporter på engelska, klicka här.