Investor Relations

Kreditbetyg


Aktuell rating för koncernens upplåningsprogram:

  Moody's Standard & Poor's
Långfristig, SBAB A2* A**
Kortfristig, SBAB P-1 A-1
Långfristig, SCBC Aaa  

* Positiva utsikter

** Negativa utsikter

Besök ratinginstitutens hemsidor:

För koncernens detaljerade ratingrapporter på engelska, klicka här.