SCBC

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), på engelska The Swedish Covered Bond Corporation, SCBC, är ett helägt dotterbolag till SBAB.

SCBC är ett kreditmarknadsbolag vars verksamhet i huvudsak är inriktad på att emittera säkerställda obligationer på den svenska och internationella kapitalmarknaden. För detta ändamål använder sig bolaget för närvarande av två upplåningsprogram: bostadsobligationsprogrammet i Sverige och EMTCN-programmet företrädesvis på den internationella marknaden. Dessa båda program har erhållit högsta möjliga långfristiga kreditbetyg Aaa/AAA av ratinginstituten Moody's och Standard & Poor's.