Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Investor Relations

SCBC

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), på engelska The Swedish Covered Bond Corporation, SCBC, är ett helägt dotterbolag till SBAB.

SCBC är ett kreditmarknadsbolag vars verksamhet i huvudsak är inriktad på att emittera säkerställda obligationer på den svenska och internationella kapitalmarknaden. För detta ändamål använder sig bolaget för närvarande av två upplåningsprogram: bostadsobligationsprogrammet i Sverige och EMTCN-programmet företrädesvis på den internationella marknaden. Dessa båda program har erhållit högsta möjliga långfristiga kreditbetyg Aaa/AAA av ratinginstituten Moody's och Standard & Poor's.