Företagsledning

Klas Danielsson

VD

Fil kand Företagsekonomi
Född: 1963
Anställd: 2014
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot AB Sveriges Säkerställda Obligationer AB (publ) och Spiderweb Consulting AB. Styrelseordförande Booli Search Technologies AB. Styrelsesuppleant Svenska Bankföreningen
Tidigare erfarenhet: Grundare av och VD för Nordnet AB (publ) och Nordnet Bank AB, Tradingchef SBC Warburg AB, Styrelseordförande SwedSec Licensiering AB, Styrelseledamot Ikano Bank AB, East Capital AB, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Alternativa Aktiemarknaden AB, Svenska Fondhandlareföreningen, m.fl.

Sara Davidgård

CRO

Magisterexamen Företagsekonomi
Född: 1974
Anställd: 2017
Tidigare erfarenhet: Head of Risk Swedish Banking på Swedbank, Styrelseledamot Sparia, Segmentsansvarig på Swedbank, Flera chefsroller inom Swedbanks Retailverksamhet, samt andra befattningar inom Swedbank Robur

Carina Eriksson

CHRO

Civilekonom
Född: 1965
Anställd: 2015
Tidigare erfarenhet: Skandinavisk HR Business Partner Lead för Trygg Hansa/Codan, Skandinavisk HR-direktör för Personal Lines, Trygg Hansa/Codan, HR-direktör Microsoft Sverige, Nordisk COO för Deutsche Bank Nordic Equities, samt andra befattningar inom Debt Capital Markets på SEB och JP Bank

Kristina Frid

Chef Kundservice

Filosofie Kandidatexamen
Född: 1976
Anställd:
2017
Tidigare erfarenhet:
Regionchef Nordea, ordförande Handelskammaren lokalavdelning Karlstad. Flera chefsroller inom Nordeas Retailverksamhet samt andra befattningar inom Nordea

Mikael Inglander

CFO och Chef Företag & Brf

Civilekonom
Född: 1963
Anställd: 2014
Styrelseuppdrag: Booli Search Technologies AB
Övriga uppdrag: VD AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)
Tidigare erfarenhet: VD Lindorff Sverige AB, vice VD och CFO samt andra uppdrag inom Swedbank AB, Regionchefsuppdrag samt vice VD FöreningsSparbanken AB, Styrelseledamot ICA Banken, OK-Q8 Bank AB, Hansabank Group AS, m.fl.

Carl Olsson

Chef Affärsspecialister

Civiliekonom
Född:
1983
Anställd:
2021
Styrelseuppdrag:
-
Tidigare erfarenhet:
Director of Corporate Development & Strategy på Trustly, Strategichef på SBAB (2019-2020), Affärsstrateg SBAB (2017-2019), Strategy manager på Skandia, Managementkonsult på Bain & Company

Robin Silfverhielm

CXO och CIO

Civilingenjör
Född:
1973
Anställd:
2019
Styrelseuppdrag:
Booli Search Technologies AB
Tidigare erfarenhet:
CDO Skandia, Mgmt konsult Accenture, Projektledare OMX

Malou Sjörin 

Chef Hållbarhet Marknad och Kommunikation

Civilekonom
Född: 1972
Anställd: 2020
Tidigare erfarenhet: Kommunikationsdirektör Trygg-Hansa/Codan, Kommunikationsdirektör SJ AB, Strategikonsult Cap Gemini Ernst & Young

Andras Valko

CDSO

PhD Computer Science, MSc Engineering, BSc Economics
Född:
1971
Anställd:
2019
Tidigare erfarenhet:
Diverse ledarskapsroller på Ericsson i produktledning, affärsutveckling, forskning, och mjukvarautveckling inom big data analytics, data engineering, och data science.

Senast uppdaterad 19 oktober 2021.