Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Bolagsstyrning

Företagsledning

Porträttbild på Klas Danielsson.

Klas Danielsson

VD

Fil kand Företagsekonomi
Född 1963
Anställd: 2014
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot AB Sveriges Säkerställda Obligationer AB (publ) och Spiderweb Consulting AB. Styrelseordförande Booli Search Technologies AB. Styrelsesuppleant Svenska Bankföreningen
Övriga uppdrag: Ordförande i Valberedningen för Stockholms Stadsmission
Tidigare erfarenhet: Grundare av och VD för Nordnet AB (publ) och Nordnet Bank AB, Tradingchef SBC Warburg AB, Styrelseordförande SwedSec Licensiering AB, Styrelseledamot Ikano Bank AB, East Capital AB, DE Capital Nordic AB, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Alternativa Aktiemarknaden AB, Svenska Fondhandlareföreningen, m.fl.

Porträttbild på Sara Davidgård

Sara Davidgård

Chef Affärsspecialister

Magisterexamen Företagsekonomi
Född 1974
Anställd 2017
Tidigare erfarenhet: Head of Risk Swedish Banking på Swedbank, Styrelseledamot Sparia, Segmentsansvarig på Swedbank, Flera chefsroller inom Swedbanks Retailverksamhet, samt andra befattningar inom Swedbank Robur

Porträttbild på Carina Eriksson.

Carina Eriksson

HR-chef

Civilekonom
Född 1965
Anställd 2015
Tidigare erfarenhet: Skandinavisk HR Business Partner Lead för Trygg Hansa/Codan, Skandinavisk HR-direktör för Personal Lines, Trygg Hansa/Codan, HR-direktör Microsoft Sverige, Nordisk COO för Deutsche Bank Nordic Equities, samt andra befattningar inom Debt Capital Markets på SEB och JP Bank

Porträttbild på Kristina Frid

Kristina Frid

Chef Kundservice

Filosofie Kandidatexamen, media- och kommunikationsvetenskap, studier i Företagsekonomi samt engelska för ekonomer
Född 1976
Anställd
2017
Tidigare erfarenhet:
Regionchef Nordea, ordförande Handelskammaren lokalavdelning Karlstad. Flera chefsroller inom Nordeas Retailverksamhet samt andra befattningar inom Nordea

Porträttbild på Mikael Inglander

Mikael Inglander

CFO och Chef Företag & Brf

Civilekonom
Född 1963
Anställd 2014
Styrelseuppdrag: Booli Search Technologies AB
Övriga uppdrag: VD AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)
Tidigare erfarenhet: VD Lindorff Sverige AB, vice VD och CFO samt andra uppdrag inom Swedbank AB,
Regionchefsuppdrag samt vice VD FöreningsSparbanken AB, Styrelseledamot ICA Banken, OK-Q8 Bank AB, Hansabank Group AS, m.fl.

Porträttbild på Klas Ljungkvist

Klas Ljungkvist

CIO

Civilingenjör
Född 1966
Anställd 2016
Tidigare erfarenhet: CTO Nordnet, Diverse chefsposter Abaris, Systemutvecklare Ericsson Utvecklings AB

Porträttbild på Robin Silfverhielm

Robin Silfverhielm

Chef Kundupplevelse (CXO)

Civilingenjör
Född
1973
Anställd
2019
Styrelseuppdrag:
Booli Search Technologies AB
Tidigare erfarenhet:
CDO Skandia, Mgmt konsult Accenture, Projektledare OMX

Porträttbild på Andras Valko

Andras Valko 

Chef Data Science (CDSO)

PhD Computer Science, MSc Engineering, BSc Economics
Född
1971
Anställd
2019
Tidigare erfarenhet:
Diverse ledarskapsroller på Ericsson i produktledning, affärsutveckling, forskning, och mjukvarautveckling inom big data analytics, data engineering, och data science.

Porträttbild på Andras Valko

Malou Sjörin

Chef Hållbarhet Marknad och Kommunikation

Civilekonom
Född
1972
Anställd
2020
Tidigare erfarenhet:
Kommunikationsdirektör Trygg-Hansa/Codan, Kommunikationsdirektör SJ AB, Strategikonsult Cap Gemini Ernst & Young

Porträttbild på Andras Valko

Fredrik Stenbeck

CRO

Civilekonom
Född
1982
Anställd
2020
Tidigare erfarenhet:
CRO och riskchefsroller på Bambora, Hoist Finance och Pareto Securities. Tidigare olika roller inom Öhmangruppen.

Senast uppdaterad 7 maj 2020.