Kan jag betala någon annans avi via min internetbank?

Nej, mottagare av avin måste vara samma person som den juridiska innehavaren av kontot på internetbanken.