Varför har jag fått en påminnelseavi?

Om du betalar via autogiro har det antingen saknats pengar på ditt konto den dag som SBAB försökte dra beloppet, eller så har det blivit tekniskt fel. SBAB kan inte gå in och dra pengar vid ett senare datum, så lättast är om du betalar med den avi som är bifogad påminnelsen.