Varför är första avin på ett större belopp?

Din allra första avi innehåller ränta för lånets två första månader. Om lånet exempelvis blivit utbetalt den 10 maj så kommer den första avin innehålla ränta från och med den 10 maj till och med den 30 juni. Den första avin kommer däremot bara innehålla amortering för en månad.