Jag har inte fått någon avi den här månaden, hur vet jag vilket belopp jag ska betala?

Logga in i internetbanken eller i SBAB-appen för att se vilket belopp din avi är på och kommande betalningar.