Hur beräknas ränta och amortering på den första avin?

Första avin innehåller ränta för de två första månaderna men amortering för endast en månad. Om du till exempel haft tillträde 15 mars innehåller första avin ränta från 15 mars till sista april samt amortering för april.