Riktlinjer och hantering av personuppgifter i sociala medier

Vi använder våra sociala medier för att dela med oss av vår kunskap så att du kan ta trygga beslut kring ditt boende och din boendeekonomi.

Vi svarar gärna på generella frågor, men vi hanterar inte specifika kundärenden.

Tänk på att det du skriver på sidan kommer att bli synligt för alla besökare så lämna aldrig ut privat information som kontonummer, personnummer eller annan känslig information här. För privata ärenden, kontakta oss på telefonnummer 0771-45 30 00.

Vi kommer aldrig att lämna ut privata uppgifter i våra sociala medier. Vi kommer heller aldrig att be dig lämna ut personliga uppgifter i meddelanden eller länkar. Skulle du få ett sådant meddelande ber vi dig kontakta oss omgående genom att skicka ett meddelande till oss direkt genom respektive plattform.

För att värna om en trevlig stämning med en konstruktiv och respektfull ton på vår sida kommer vi att ta bort inlägg som inte följer denna policy.

Kommentarer och meddelanden får exempelvis inte innehålla:

 • Personangrepp eller kränkande kommentarer
 • Marknadsföring och kommersiella budskap
 • Länkar till sidor som innehåller olagligt material
 • Hets mot folkgrupp, sexistiskt innehåll eller trakasserier
 • Obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material
 • Grovt språk och svordomar
 • Uppmaningar till brott eller annat som bryter mot svensk lag
 • Hot, skvaller eller lögner

Integritetspolicy för sociala medier

Denna integritetspolicy beskriver hur SBAB Bank AB (”SBAB”) behandlar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig när du interagerar med de sociala medieplattformar som SBAB använder (Facebook, Instagram, Youtube och LinkedIn).

I vissa fall, till exempel när det gäller statistik, fungerar SBAB som gemensam personuppgiftsansvarig tillsammans med plattformen i samband med behandlingen av dina personuppgifter. Banken ansvarar endast för den behandling av personuppgifter som är kopplad till bankens konton på plattformen. Vi hänvisar till de olika sociala medieplattformarnas integritetspolicy för mer information om deras behandling av dina personuppgifter. Nedan hittar du en lista över de sociala medieplattformar som SBAB använder och en hänvisning till deras integritetspolicy. Det finns även en länk, ”Ansvarsfördelning”, som leder till en beskrivning över hur det gemensamma personuppgiftsansvaret är fördelat.

Youtube

Integritetspolicy

Meta (Faceook & Instagram)

Integritetspolicy

Ansvarsfördelning

LinkedIn

Integritetspolicy (på engelska)

Ansvarsfördelning

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Vi kan komma att behandla följande uppgifter om dig:

 • Uppgifter om dig, såsom ditt namn, e-post, ålder, kön, land, befattning, nuvarande och tidigare arbetsgivare, utbildningsbakgrund, profilbild, intressen och annan allmänt tillgänglig information förutsatt att du har publicerat denna information på din sociala mediaprofil eller publicerat den på en av SBAB:s sociala medier.
 • Personuppgifter som du tillhandahåller genom att du interagerar med oss på våra sociala medieplattformar, såsom i kommentarer eller att du gillar våra inlägg och bilder eller meddelanden som du skickar till oss via någon av plattformarna.
 • Utöver ovanstående, samlar de olika sociala medieplattformarna in dina personuppgifter när du använder tjänsten (exempelvis genom cookies). Detta gör de bland annat för att ge företag möjlighet att rikta annonser till dig baserat på dina personliga egenskaper. SBAB använder bland annat Metas och Youtubes annonsverktyg för att kunna rikta marknadsföring till dig baserat på geografi, demografi och hur du interagerat med tidigare innehåll på plattformarna. SBAB delar aldrig några personuppgifter i form av namn, personnummer, telefonnummer eller uppgifter om engagemang i banken till plattformarna.

Ändamål och rättslig grund

Vi använder våra sociala medier i syfte att:

 • informera om SBAB:s verksamhetsområde och produkter genom att publicera innehåll på våra sociala mediekonton
 • interagera och kommunicera med användare av sociala medieplattformen genom att svara på kommentarer och meddelanden
 • kunna rikta målgruppsanpassad marknadsföring och visa annonser för dig som konsument eller kandidat
 • få aggregerad statistik om hur du som användare interagerat med vår sida, annonser, inlägg och annat innehåll som SBAB publicerar på sociala medieplattformen
 • hitta, kontakta och matcha kandidater mot lämpliga lediga positioner hos SBAB

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på sociala medieplattformarna med en intresseavvägning. SBAB har ett berättigat intresse av att kunna leverera marknadsföring på ett målgruppsanpassat sätt, publicera innehåll och information på våra konton i sociala medier samt kommunicera med användare av sociala medieplattformar. SBAB har även ett berättigat intresse av att matcha kandidater mot lämpliga lediga positioner.

Vi bedömer att vårt berättigade intresse i dessa fall väger tyngre än de registrerades rättigheter och friheter.

Hur länge dina personuppgifter lagras

Om du publicerar kommentarer eller skickar meddelande till oss via någon av plattformarna sparas informationen på plattformen tills det att du själv tar bort det. SBAB tar bort informationen om innehållet strider mot våra Generella riktlinjer. I andra fall sparas informationen som lagras på plattformarna enligt plattformarnas egna regler, för mer information se respektive plattforms integritetspolicy ovan.

Profilering

Profilering är varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dina personuppgifter används för att bedöma eller dra slutsatser om dina personliga egenskaper. I samband med användningen av plattformarnas marknadsföringsverktyg samlas personuppgifter, exempelvis hur du interagerar med annonser, in för att skapa profiler för att kunna möjliggöra marknadsföring och beteendestyrd marknadsföring. När SBAB använder Metas annonsverktyg styr vi målgruppsanpassade annonser utifrån geografi (land, område och språk), demografi (ålder och kön) samt hur du interagerat med tidigare innehåll (så kallade anpassade målgrupper). När SBAB använder Youtubes annonsverktyg styr vi målgruppsanpassade annonser utifrån geografi (städer), demografi (ålder) samt hur du integrerat med tidigare innehåll på plattformen (Målgrupper som bland annat baseras på om du tidigare tittat på filmer SBAB publicerat och intressen). På LinkedIn styr vi annonser utifrån språk, geografi, jobbtitel, arbetsplats/företag och bransch. Sociala medieplattformarna tar fram kriterierna baserat på information du lämnat till plattformen, exempelvis genom Cookies. För mer information om hur annonsering fungerar, se respektive plattforms integritetspolicy ovan.

Överföring till tredje land

Att använda exempelvis Facebook och Instagram och andra sociala kanaler kan innebära att dina personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES-området. Länder utanför EU/EES har ofta lagstiftning som inte har samma skyddsnivå för dina personuppgifter som GDPR, vilket kan innebära en ökad risk i integritetshänseende, bland annat när det gäller möjligheter för myndigheter i tredje landet att få tillgång till dina personuppgifter och för dina möjligheter att utöva kontroll över personuppgifterna. SBAB kommer endast föra över dina personuppgifter till ett tredje land om någon av följande förutsättningar är uppfyllda:

 • om Europeiska kommissionen tagit beslut om att det finns en lämplig skyddsnivå i det aktuella landet
 • om det finns andra skyddsåtgärder som till exempel standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser

Dina rättigheter

Du har bland annat rätt att begära:

 • att få dina personuppgifter raderade
 • att få tillgång till dina personuppgifter som SBAB/plattformen behandlar och få en kopia på uppgifterna
 • att invända mot behandlingen som baseras på en intresseavvägning
 • begränsning av behandlingen
 • rättelse av felaktiga uppgifter eller komplettera bristfälliga uppgifter

I de allra flesta fallen kan du vända dig direkt till plattformen om du vill utnyttja någon av dina rättigheter, exempelvis direkt i plattformens inställningscenter. Du har också rätt att vända dig till SBAB med din begäran.

Du kan läsa mer om dina rättigheter och hur du utövar rättigheterna i respektive plattforms integritetspolicy.

Du kan även läsa mer om vilka övriga rättigheter du har och vad dom innebär i SBAB:s integritetspolicy.

Kontaktuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten

SBAB har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka att SBAB följer reglerna om skydd av personuppgifter. Dataskyddsombudet ska fullgöra sitt uppdrag på ett oberoende sätt i förhållande till SBAB.

Vid frågor rörande SBAB:s personuppgiftsbehandling eller denna Integritetspolicy kan du alltid kontakta dataskyddsombudet på e-postadress: dataskydd@sbab.se eller på postadress:

SBAB, Att: Dataskydd
Box 1012
651 15 Karlstad

Du kan även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten avseende frågor eller klagomål som rör personuppgiftsbehandling.