Varför får jag ingen sparränta under helgen?

När du är inloggad i internetbanken eller i vår app kan du se hur mycket upplupen ränta som genererats på ditt sparkonto. Under helger räknar våra system inte ut räntan per dag. Uträkningen görs istället på måndag kväll och den upplupna sparrräntan visas på tisdag morgon. Detsamma gäller även för längre helger, till exempel midsommar och jul.