Hur fördelas sparräntan om vi har ett gemensamt sparkonto?

Sparräntan kommer att fördelas lika mellan kontohavarna och sätts in på sparkontot 1/1.