Vad är upplupen ränta?

Upplupen ränta är den ränta som har tillgodogjorts för dina pengar i år, eller sedan räntan betalades ut senast (om saldo fanns på kontot föregående år).

Du kan se den upplupna räntan på ditt sparkonto när du loggar in i internetbanken eller i appen. Under helgerna görs inte några uppdateringar av den upplupna räntan.