Räknas sparräntan från första dagen?

Sparräntan räknas från första kalenderdagen efter insättningsdagen.