Hur beräknas räntan?

Sparräntan räknas från och med första kalenderdagen efter insättningsdagen till och med sista kalenderdagen innan uttagsdagen. Vid ränteändring räknas ny räntesats från och med den dag ränteändringen träder i kraft.