Hur beräknas räntan?

Sparräntan räknas från och med första kalenderdagen efter insättningsdagen till och med sista dagen innan uttagsdagen.