Vad händer om jag för över pengar till ett felaktigt konto?

När kontonumret som pengarna ska föras över till registreras sker en kontroll. Om kontonumret är felaktigt kan överföringen inte göras.

Finns kontonumret, men inte hos den mottagande banken, sänds betalningen tillbaka till SBAB och bokas tillbaka på ditt konto.

Om överföringen skulle gått till något annat kontonummer än vad som angetts får du själv kontakta mottagaren och be att få tillbaka pengarna.