Kan jag ha en månadsvis överföring till mitt konto?

Ja, oftast går det. Det beror på den bank som överföringen ska gå ifrån. Vi kan inte hjälpa dig med månatliga överföringar från en annan bank. Men det finns inget hinder från SBAB:s sida att ta emot månatliga överföringar.