Kan jag ha en månadsvis överföring till mitt konto?

Ja, oftast går det bra. Det beror på den bank som överföringen ska gå ifrån. Kontakta dem om det uppstår problem eller du ha frågor om stående överföringar. Det finns inget hinder från SBAB:s sida att ta emot månadsvisa överföringar.

För att ha en månadsvis överföring tilll ditt konto börjar du med att hämta ditt clearing- och kontonummer hos SBAB. Du hittar det i internetbanken/appen. Logga in hos den bank du vill göra överföringen ifrån. Ange belopp, ditt clearing- och kontonummer hos SBAB, datum och att det ska vara en stående överföring. Gör sedan överföringen.

Ditt kontonummer består av 11 siffror. De fyra första siffrorna är clearingnumret (9252), resterande sju är ditt specifika kontonummer.