Vad händer om en person som öppnat fasträntekonto i sitt namn avlider och pengarna på fasträntekontot kommer från ett gemensamt sparkonto?

De förs över till ett enskilt sparkonto hos SBAB i samband med att bidningstiden löper ut.
Om dödsboet kontaktar oss och förtidslöser fasträntekontot så förs pengarna över till ditt enskilda sparkonto hos SBAB. Vid eventuell förtidslösen tillkommer en avgift.