Kan engagemangsbeskedet skickas till annan adress än dödsboets folkbokföringsadress?

Ja, det är möjligt. Vi kan skicka ut engagemangsbeskedet till dödsbodelägare, då behöver dödsbodelägaren identifiera sig med BankID samt skicka in ett dödsfallsintyg.