Är det möjligt att göra överföringar från sparkontot?

Om kontot har flera kontohavare kan den andra kontohavaren göra överföringar eftersom kontot disponeras var för sig.

Om dödsboet är ensam kontohavare är det inte möjligt att göra överföringar, och kontot kommer att spärras.