Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Kundservice

Är det möjligt att göra överföringar från sparkontot?

Om kontot har flera kontohavare kan den andra kontohavaren göra överföringar eftersom kontot disponeras var för sig.

Om dödsboet är ensam kontohavare är det inte möjligt att göra överföringar, och kontot kommer att spärras.