Vad händer om låneavier betalas från sparkontot?

Om lån betalas via SBABgiro och den avlidne står som ensam kontohavare avslutas SBABgirot. Istället skickar vi ut låneavier med inbetalningskort. 

Om sparkontot däremot har flera kontohavare kommer låneavierna dras via SBABgirot som vanligt.