Är det möjligt att betala räkningar från sparkontot?

I de allra flesta fall är det inte möjligt att betala räkningar från våra sparkonton, det behöver normalt sett göras från ett så kallat transaktionskonto. Det finns vissa undantag där vi kan hjälpa till att betala skäliga kostnader för begravning, hyra, el och skatt. Kontakta oss på telefon om du behöver hjälp.