Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Kundservice

Hur avslutar jurist, begravningsbyrå eller liknande ett sparkonto?

Om den avlidne är ensam kontohavare och kontot ska avslutas på uppdrag av jurist/begravningsbyrå eller liknande behöver vi:

  • uppdrag med tydlig instruktion om vilket konto som ska avslutas och till vilket konto överföringen ska göras
  • fullmakt från samtliga dödsbodelägare
  • vidimerad kopia på ID-handling för samtliga dödsbodelägare samt för juristen/boutredningsmannen. ID-handling ska vara vidimerad av två personer med namn, underskrift, datum och telefonnummer