Hur avslutar jurist, begravningsbyrå eller liknande ett sparkonto?

Innan det är möjlig att avsluta ett sparkonto måste en godkänd bouppteckning finnas hos Skatteverket. Bouppteckningen behöver inte skickas in till oss, den beställer vi från Skatteverket.

I de flesta fall är det möjligt för en jurist, begravningsbyrå eller liknande att avsluta ett sparkonto hos SBAB, men vissa undantag kan förekomma.

Om den avlidne är ensam kontohavare och kontot ska avslutas på uppdrag av jurist, begravningsbyrå eller liknande behöver vi:

  • uppdrag med tydlig instruktion om vilket konto som ska avslutas och till vilket konto överföringen ska göras
  • uppdragsfullmakt från samtliga dödsbodelägare
  • vidimerad kopia på ID-handling Pdf, 34 kB. för samtliga dödsbodelägare. ID-handling ska vara vidimerad av en person med namn, underskrift, datum och telefonnummer