Hur avslutar dödsbodelägare ett sparkonto?

Innan det är möjlig att avsluta ett sparkonto måste en godkänd bouppteckning finnas hos Skatteverket. Bouppteckningen behöver inte skickas in till oss, den beställer vi från Skatteverket.

Om den avlidne är ensam kontohavare och kontot ska avslutas på uppdrag av dödsbodelägare behöver vi:

  • uppdrag med tydlig instruktion om vilket konto som ska avslutas och till vilket konto överföringen ska göras. Brevet ska vara undertecknat av samtliga dödsbodelägare, alternativt styrkt med fullmakt från dödsbodelägare som inte har undertecknat brevet
  • vidimerad kopia på ID-handling Pdf, 34 kB. för samtliga dödsbodelägare. ID-handling ska vara vidimerad av en person med namn, underskrift, datum och telefonnummer