Hur avslutar dödsbodelägare ett sparkonto?

Innan det är möjlig att avsluta ett sparkonto måste en godkänd bouppteckning finnas hos Skatteverket. Bouppteckningen behöver inte skickas in till oss, den beställer vi från Skatteverket.

Om bouppteckningen är klar och dödsboägare har BankID går det bra att ringa oss så avslutar vi dödsboets sparkonto.