Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Kundservice

Hur avslutar dödsbodelägare ett sparkonto?

Om den avlidne är ensam kontohavare och kontot ska avslutas på uppdrag av dösbodelägare behöver vi:

  • uppdrag med tydlig instruktion om vilket konto som ska avslutas och till vilket konto överföringen ska göras. Brevet ska vara undertecknat av samtliga dödsbodelägare, alternativt styrkt med fullmakt från dödsbodelägare som inte har undertecknat brevet
  • vidimerad kopia på ID-handling för samtliga dösbodelägare. ID-handling ska vara vidimerad av två personer med namn, underskrift, datum och telefonnummer

Godkänd bouppteckning måste finnas hos Skatteverket. Bouppteckningen behöver inte skickas in till oss, den beställer vi från Skatteverket.