Behöver du ringa oss via ett trepartssamtal?

Ibland behöver vi prata med fler än en person i samma samtal när du ska ansöka om ett bolån. Då kan du behöva kontakta oss via ett så kallat trepartssamtal, ibland även kallat konferenssamtal eller flerpartssamtal. Här går vi igenom hur du kan göra för att ringa upp oss via ett trepartssamtal. 

Tänk på att hur det går till kan skilja sig beroende på vilken operatör, telefonmodell och version av operativsystem du har på din telefon. Om du är osäker på hur det fungerar för just dig behöver du kontakta din mobiltelefonleverantör eller operatör för att se hur du ska göra för att ringa ett trepartsamtal.

1. Ring till vår kundservice och vänta på att samtalet kopplas.

2. Tryck på + eller Lägg till samtal för att lägga till ett samtal.

3. Ring till den andra personen och vänta på att samtalet kopplas.

4. Tryck på symbolen för att koppla eller slå ihop samtalet.

5. De två samtalen slås ihop till ett gemensamt samtal.